Filters
View
View
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: 720 - 800 BGN
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: Грешна стойност за кариера
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: 990 - 1100 BGN
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: 900 - 1000 BGN
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: 765 - 850 BGN
from Works.bg / 13-03-2023г.
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: 720 - 800 BGN
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: Грешна стойност за кариера
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: Грешна стойност за кариера
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: Грешна стойност за кариера
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: Грешна стойност за кариера
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: Грешна стойност за кариера
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: Грешна стойност за кариера
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: Грешна стойност за кариера
from Works.bg / 13-03-2023г.
Category:
Employment type: Part time
Job Location Sandanski / Bulgaria
Salary: 810 - 900 BGN
Join
Искаме да живеем в свят, в който служители и работодатели градят бъдещето си заедно. В свят, в който ти избираш как да минават дните ти, и изборът ти те прави щастлив.
Ето как да започнеш.
Register as a company
Register
User register
Register