j
Описание

Заявка спецификация за свободно работно място

Номер и дата на заявката7 / 03.06.2022 г.
Срок на валидност на заявката03.06.2022 г.
Място на работатаНасeлено място към общ. Кайнарджа, обл. Силистра
Насочване за работаНасочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Описание на работното място

Наименование на длъжността2635-6002 - Социален работник в социална услуга
Основни отговорностиВоди регистрите и личните досиета на потребителите на социалната услуга, изготвя задължителната документация- справки отчети, доклади и седмичен график на специалистите , участва в мултидсциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове, консултира професионално потребителите и близките им, поддържа контакти със здравни и социални заведения
Вид трудов договорБезсрочен
Работно време (начин на работа)Не е указано
Работно време (продължителност)8
Работата е подходяща забез ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)--
Брой на свободните работни места1
Дата, от която работното място е свободно03.06.2022 г.

Изисквания за заемане на работното място

Езикови умения
    Умения за работа с компютърНе са посочени
    Шофьорски уменияНе са посочени
    Медия
    Локация