Политика за защита на лични данни

I. Обща информация

„Уъркс.БГ “ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК: 205318756, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 58,вх.В, ет.1, ап. 4, web: https://works.bg/bg, тел.: +359/895247104, email: info@works.bg, представлявано от управителя Георги Любомиров Иванов и/или Пламен Петков Янев, („Уъркс“, „Администратор“ или „ние“)  обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните“ или „Регламента“) използва и защитава всяка информация, която предоставяте, когато използвате works.bg (“Сайта“ или „Платформата“.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на нашия уебсайт: https://works.bg/bg („Сайт“ или „Платформата“), във връзка с услугите, предоставяни от Уъркс, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта. 

Настоящата политика за поверителност и защита на лични данни разкрива как Уъркс обработва Вашите лични данни, за какви цели, с кого ги споделя и какви права по отношение на  обработване на Вашите лични данни имате. Моля, запознайте се с настоящата Политика внимателно преди да осъществите достъп до Сайта. 

Използването на Сайта изисква съгласие за приемането на настоящата Политика. Достъпът до Политиката е постоянен и може да бъде намерен на следния адрес: https://works.bg/bg/privacy

Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото българско и европейско законодателство. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от ЗЗЛД или друго относимо законодателство.

Уъркс си запазва правото по всяко време да прави изменения в настоящата Политика. Новите изменения ще бъдат публикувани директно на Сайта. В случай на несъгласие с промени в настоящата Политика, имате право да ни уведомите писмено за това, след което ние ще предприемем действия по ограничаване вашия достъп до Платформата или заличаване на Вашия профил. Във всички останали случаи, ако не изпратите възражение, ще се счита, че сте съгласни с промените.

II. Категории лични данни, които Уъркс обработва

Видове ползватели на Сайта:

Информацията, която администратора събира чрез този сайт е свързана само и единствено с основната цел на Сайта, касаещи субектите на лични данни ползватели на сайта, а именно търсенето и предлагането на работа. За целите на обработването Уъркс разграничава следните видове ползватели на Сайта:

i. Регистрирани потребители – Работодатели
ii. Регистрирани потребители – Кандидати за работа
iii. Нерегистрирани потребители - потребители, които не предоставят лични данни на администратора. Единствената информация, която сайта събира за тези потребители са т.нар. бисквитки (виж допълнителна информация относно политика за бисквитки) 
 
Информация, събирана от Вас при използване на Сайта

Идентификационните данни на Ползвателите се събират чрез попълването на онлайн регистрационна форма, необходимо условие за създаването на профил в Сайта. Тези действия се извършват в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.

Всеки потребител има право да осъществява достъп до Сайта без да е необходимо да предоставя личните си данни и регистрация. Пълният достъп до услугите на Сайта обаче изисква предоставянето на лични данни, например при комуникация с наши представители по отношение на запитвания и др.

За да се регистрирате в Сайта, се изисква да имате навършени 18 години. Със създаването на потребителски профил, Вие потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст. Уъркс не гарантира, че всички ползватели на Сайта имат навършени 18 години. Ползватели, които са под изискуемият минимум носят отговорност за своите действия.

Лица под 14 години

Лица под 14 години нямат право да създават профили в Сайта. Уъркс ще изтрие всеки профил, който е създаден от дете на възраст под 14 години веднага след като получи информация за това. Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, снимка и други.

Лични данни предоставяни от Регистрирани потребители – работодатели

При използване на Сайта, работодателите предоставят следната информация:

i. Наименование на ЮЛ;
ii. ЕИК / БУЛСТАТ / Регистрационен номер на организацията;
iii. Електронна поща;
iv. Телефон за връзка;
v. Представляващ работодателя / Лице за контакт;
vi. Потребителско име;
vii. Парола за вход

Лични данни предоставяни от Регистрирани потребители – кандидати за работа

При използване на Сайта, кандидатите за работа предоставят следната информация:

i. Три имена;
ii. Електронна поща;
iii. Телефон;
iv. Професионален опит; 
v. Образование;
vi. Придобити професионални умения и квалификации;
vii. Умения, хобита и интереси;
viii. Профилна снимка – предоставя се само и единствено по избор от регистриран кандидат;
ix.  Потребителско име;
x. Парола за вход

Информация за Вашето Устройство

Когато посещавате Сайта, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те включват Вашия IP адрес, който Ви е бил предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползвате, Интернет сайта, който Ви е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност.  

Бисквитки

Сайтът използва бисквитки („Cookies“). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация относно управлението на „Бисквитки“ може да намерите на www.allaboutcookies.org 

Уъркс полза следните видове бисквитки:

i. Сесийни (Session cookies) – позволяват на Сайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Сайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.
ii. Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия Сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните   бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт   или за насочване на реклама;
iii. На първа и трета страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на Сайта, който е избран за посещение от Потребителя. Част от съдържанието в Сайта може  да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Сайта. Това са „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за     спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за cookies. Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването бисквитките, като избере един от следните бутони при осъществяване на първоначален достъп до Сайта. Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.

Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

i.   Cookie settings in Google Chrome        
ii.   Cookie settings in Firefox  
iii.   Cookie settings in Internet Explorer
iv.   Cookie settings in Safari

Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или невъзможност да се използват услугите на Сайта.


III. Цели за обработване на личните данни:

Уъркс обработва Вашите лични данни за следните цели:

i. Осъществяване на контакт с регистрирани потребители относно предоставяните услуги на платформата works.bg (виж общите условия);
ii. Публикуване на свободни работни позиции от страна на регистрирани потребители работодатели и намиране на подходящи кандидатури за тях;
iii. За контакт с посетители на Сайта и информиране на регистрирани или нерегистрирани потребители за свободни работни позиции;
iv. За да осъществи контакт с други потребители след изрично получаване на вашето съгласие;
v. За да предостави, поддържа, защитава и подобрява своите услуги, както и да защитава сигурността на Сайта и своите потребители;
vi. За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги в Сайта;
vii. Съхранение и архивиране на информация;
viii. За извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от Вас запитване, препоръка, оплакване или жалба;
ix. С оглед установяване и защита на правните интереси на Уъркс;
x. За изпълнение на нормативно задължение. Такова може да бъде – задължение за предоставяне на информация пред Комисия за защита на лични данни, Комисия за защита на потребителите, органите на Национална агенция по приходите във връзка със задължения на Уъркс, които произтичат от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството и др., предоставяне на информация на съдебни и разследващи органи, когато по закон сме задължени да го направим.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.


Уъркс не събира и не обработва данни за:

i. Данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, които са свързани с Ваши присъди и нарушения;
ii. Документи за самоличност, ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. документи за самоличност или такива, индивидуализиращи потребителят на Сайта.

Всеки ползвател на Сайта, сам решава по какъв начин и на кой да предостави личните си данни, които е попълнил в Сайта. Уъркс няма задължение и не следи за наличието на посочените в т.11 по-горе данни и документи в Сайта. Предоставянето на такава информация и документи е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице. Потребителите на сайта не бива да съхраняват каквито и да е от горепосочени данни и документи в акаунта си, както и да изпращат такива данни към Работодатели или други лица при използването на Платформата. В случай, че регистриран потребител – кандидат е предоставил такива данни, носи лична отговорност. При кандидатстване за работа и предоставяне на автобиография Вие сами преценявате какви лични данни да се съдържат в съответните файлове, респ. дали да разкривате посочените в т. 12 данни.


IV. Общи принципи при обработка, съхранение и достъп до личните данни

Принципи при обработка

При обработването на лични данни, Уъркс се ръководи от следните принципи:

i. Законосъобразност – събирането и обработване на лични данни се осъществява единствено на законно основание, така както е определено в чл.6, пар.1 от Общия регламент относно защитата на данните и  ЗЗЛД;
ii. Добросъвестност – личните данни могат да бъдат обработвани само за целта, с която същите са събрани;
iii. Прозрачност – Вие имате право да бъдете информирани писмено или устно, според Вашето желание за това как, кога, от кого и с каква цел личните Ви данни са били обработвани, както и да Ви бъде предоставена всяка информация по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните, както и всяка комуникация по чл. 15-22 и чл. 34 от Общия регламент относно защитата на данните;
iv. Ограничено събиране – включва оценка преди обработването дали и до каква степен обработката на лични данни е необходимо, за да се постигне целта, за която е предприета. Не се допуска събирането на лични данни предварително и тяхното съхраняване за потенциални бъдещи цели.
v. Заличаване – лични данни, които вече не са необходими и за които няма законово изискване да се пазят, ще бъдат изтривани.
vi. Точност и актуалност на данните – Личните данни трябва да са правилни, пълни и подлежат на актуализация.
vii. Поверителност и сигурност на данните –  създаване на подходящи организационни и технически мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп, нелегална обработка или разпространение, както и случайна загуба, промяна или унищожаване.
viii. Отчетност – проследимост и документиране на всяка обработка на личните данни.

Лични данни на физически лица се обработват от Уъркс само в някой от следните случаи:

i. Ако физическото лице  – субект на данните е дало съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
ii.  Ако обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
iii. Ако обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Уъркс;
iv. Ако обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
v. Ако обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Уъркс;
vi. Ако обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Уъркс или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни;
vii. За изпълнение на нормативно задължение. Такова може да бъде – задължение за предоставяне на информация пред Комисия за защита на лични данни, Инспекция по труда, Комисия за защита на потребителите, органите на Национална агенция по приходите във връзка със задължения на Уъркс, които произтичат от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса на труда, Закона за счетоводството и др., предоставяне на информация на съдебни и разследващи органи, когато по закон сме задължени да го направим.

Уъркс събира и обработва лични данни само за целите на своята търговска дейност, която включва:

i. Личните данни на клиенти – физически лица или представители на юридическите лица;
ii. Лични данни на лица, съдържащи се в официални документи – актуално състояние на дружество, съдържащо данни за собствеността, включително данни за неговите законни представители и др. информация, която по силата на закон се изписва в официален документи, който лицата представят. 

Уъркс не предоставя лични данни на регистрирани потребители на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, в Общите условия и в предвидените от закона случаи. При кандидатстване потребителят сам решава каква информация и на кои Работодатели да я изпрати. 

Уъркс не продава, разпространява или предоставя Вашата лична информация на трети лица, освен ако няма ваше разрешение или не се изисква по силата на закон. Уъркс има право да използва Вашата лична информация, за да се свърже с Вас, да Ви изпрати промоционална информация за предлаганите от него услуги, новини и друг вид информация която смята, че бихте могли да намерите за полезна, в случай че потвърдите, че желаете това да се случи, като приемете настоящата политика за защита на личните данни.

Задължение на регистрирани потребители - работодатели 

След като потребителя кандидатства по публикувана работна позиция, неговият профил става видим в акаунта на Работодателя. От този момент Работодателят съгласно Регламента става “Администратор” на получените лични данни и носи отговорност за тях като е длъжен да спазва всички нормативни изисквания относно обработването на тези лични данни.

Служители на Уъркс

Нашите служители имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Сайта и услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност. Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение. В случай, че на Уъркс се наложи да разкрива Ваши лични данни пред трети лица, ние ще предприемем необходимите действия към тези трети лица относно спазване на политика за защита на  вашите лични данни при тяхната обработка и съхранение. 

Съхранение на личните данни

Личните данни, събирани от субектите на лични данни се обработват и съхраняват в специално създадени за това регистри (база данни). Регистрите с лични данни се съхранява само и единствено на електронен носител, на специално определен за това компютър – сървър, чието достъпване се осъществява чрез специално упълномощаване на служителите на юридическото лице с потребителско име и парола.

Уъркс ООД гарантира, че информацията ви е защитена. За да предотвратим неоторизиран достъп или оповестяване, са въведени подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да бъде защитена и осигурена информацията, която се събира онлайн.

Допълнителна информация за техническите мерки предприети от доставчика на хостинг услуги, където е инсталиран сайта works.bg може да намерите на следният линк 
- https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#gdpr

Този Сайт може да съдържа връзки към други сайтове. След като обаче сте използвали тези връзки, при напускане на Сайта или отварянето и посещаването на друг сайт, трябва да имате предвид, че Уъркс няма контрол върху тези други сайтове. Поради това, Вие сами носите отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате тези сайтове. Такива връзки към сайтове не се покриват от настоящата политика за защита на личните данни. Ваше задължение е да внимавате и да разгледате декларацията за поверителност, приложима към всеки посетен от Вас уебсайт.

V. Срокове на съхранение на предоставени от регистриран потребител лични данни:

Лог за влизане в акаунт. 

Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Регистрационни данни 

Уъркс поддържа и съхранява регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) за целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията.

Лог за влизане в акаунта 

Този лог съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес. Тези лични данни се съхраняват за период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта.

Моите кандидатствания 

Тези лични данни се отнасят до изпратените от Вас кандидатури с прилежащото им съдържание, вкл. направените промени по потребителски профил, чат към кандидатурата и др.). Съхраняването им ще бъде извършвано за срок до 6 /шест/ месеца; до изтриване от Ваша страна и/или закриване на акаунта.

Кореспонденция, жалби и сигнали, искания 

Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години. 

Бисквити 

Всички бисквитки се съхраняват за срок от 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите

VI. Права на потребителите 

По силата на Всеобщия регламент за защита на лични данни, Вие имате законово признато право напълно безплатно, по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. Това право е приложимо, както за пълно заличаване, така и по отношение на отделни цели или действия по събиране, обработване и споделяне на Вашите лични данни с изпращане на изрично искане до нас на следния email адрес: gdpr@works.bg, лице за контакт: Георги Иванов – управител, или на телефон: +359/895247104, адрес за съобщения: Република България, гр. София, Бул. България 58, вх. В, ет.1, ап. 4. Може да поискате от Уъркс информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление в свободна форма и текст, посочени по-долу. 
Във връзка с горното, по отношение Вашите лични данни имате следните права:
i. Да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни, включително но не само: 
целите на обработването;
съответните категории лични данни, които се обработват;
получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилирането, метод и начин на използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за лицата;
ii. Да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим;
iii. Да възразите пред Уъркс по всяко време срещу обработването на личните Ви данни;
iv. Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие;
v. Да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор;
vi. Да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни, както следва: Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg, телефон: 02 915 3 518

Исканията трябва да съдържат най-малко следното:

i. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
ii. Описание на искането;
iii. Предпочитана форма за предоставяне на информацията;
iv. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.


При установяване на нарушения на сигурността на личните данни, Уъркс се задължава да уведоми КЗЛД за нарушението на сигурността на личните данни без ненужно забавяне и когато това е осъществимо – не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, освен ако не е в състояние да докаже, че няма вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица. Когато такова уведомление не може да бъде подадено в срок от 72 часа, уведомлението от Уъркс посочва причините за забавянето.

Актуалност и промени на политиката

Уъркс ще актуализира редовно настоящата Политика за защита на лични данни с цел прилагане на най-актуалните мерки за защита и спазване на действащите нормативни актове. Вие ще имате постоянен достъп до текущия вариант на нашата Политика с цел да бъдете информирани.