АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД

Адрес: АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД - Офис / бул. Тутракан 100, Русе

Служители: 0 - 0
Производство - Химия и Горива
За нас

АСТРА БИОПЛАНТ е основана през 2007г. и е специализирана в производството на биодизел, растителни масла, шрот и фармацевтичен глицерин. За осигуряване качеството на суровините и готовата продукция дружеството разчита на собствена акредитирана лаборатория разполагаща с високотехнологично оборудване. Компанията разполага с производствени мощности, които са напълно автоматизирани и иновативни, като непрекъснато реализира дейности по оптимизиране и подобряване на производствените процеси с цел намирането на по-ефективни и екологични решения.

Отворени позиции