За нас

Карго Планет ООД е популярна българска компания, която предлага превоз на товари и стоки - сухопътен, железопътен, морски, въздушен. Освен това, фирмата осигурява и фулфилмънт услуги, складиране, етикетиране, опаковане, товаро-разтоварни услуги и още много. 

Повече информация на https://cargoplanet.eu