За нас
25-100 Брой служители

STAMH е инженерна компания, която извършва консултации, проектиране и инженеринг на сложна автоматизация и механизирани складове, включително софтуер за управление. Територията, на която оперира и има собствени компании и представителства, включва България, Гърция, Македония, Румъния и Сърбия.

Разрастването на компанията ни провокира да търсим дейни и ориентирани към резултатите личности, които да станат част от екипа ни;

В STAMH разпознаваме таланта в хората, като им даваме възможност да се разгърнат в унисон с високите ни стандарти на работа и корпоративни принципи;