За нас
100-500 Брой служители

​САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД е основано през 1999 г. Развива се динамично като предприятие с утвърдени традиции в производството на леки опаковки от метал за хранителни и промишлени цели. САРТЕН БЪЛГАРИЯ е водещ български производител на лек метален амбалаж – метални кутии, основно за хранително-вкусовата и химическата промишленост. Производството на метални опаковки във фабриката в гр. Плевен започва през 2002 г. след пълно обновяване на машините и съоръженията, с цел разширяване на продуктовата гама и навлизане на европейскитe пазари. Изграден е цялостен технологичен цикъл за производство на метален амбалаж във фабриката с цел превръщането на Сартен България в регионален фактор в този сектор. Компанията ни използва автоматизираната ERP система за постигане на възможно най-прецизно планиране на материалните запаси и оптимизиране на складовите наличности. Важна част от социално-отговорната корпоративна политика на Сартен е грижата за околната среда и въвеждането на добри производствени практики за непрестанно подобряване на дейността.