За нас
0-10 Брой служители
За да дадем по ясна представа какъв тип услуги предоставя нашата организация на други споделящи и осъзнаващи ниждите от такъв тип услуги организации, смятаме да дадем дефиния на някои основни понятия, така както ние ги разбираме, за да видим кои организации ще се припознаят в нашите възгледи и ценности:
Работодателска марка – според нас работодателската марка е първата асоциация, която човек прави за дадена организация в качеството и на работодател под формата на предагани условия, развитие и естество на работа и отношение към колегите, които работят за нейния бранд. Няма как да не използваме думата „работа“ въпреки че смятаме, че думата „партньорство“ би дала много по добра представа за развитието на взаимоотношенията работодател-работник, които следвайки тенденциите на пазара на труда се трансформират все повече във взаимоотношения Организация-партньор(колега).
Целта на нашата компания е да отговорим на въпросите, които касаят работодателите, а именно:
-          Защо е важен и как всъщност аз разбирам понятието „Работодателска марка“
-          До каква степен е изградена моята работодателска марка?
-          Как мога да подобря работодателската си марка?
-          Какви действия да предприема за да стане това?
-          Как маркетинга на работодателската ми марка възвръща инвестицията си?
-          С какво това ми помага на организацията?

-          Какви цели имам и докъде искам да се развия?
 
 
 анализиране резултатите от маркетинговите стратегии и тяхното подобряване – процесите по развитие на работодателската марка предполагат качествен анализ на натрупаните данни от потребителското изживяване. Натрупаните данни и тяхното анализиране дават отговори на ключови въпроси задавани от организациите но вече облечени в истински данни, помагащи на специалистите, занимаващи се с маркетинг на Човешките ресурси да знаят какви, качествени и количествени промени да направят в своите стратегии за развитие на работодателската марка.
Ways HR създава цялостни(дигитални) решения за маркетингово позициониране и създаване на качествено потребителско съдържание свързано с Работодателската марка, нейното изграждане и популяризиране.

Медия
Локация