АГРИЯ АД

Адрес: Производствено предприятие - АГРИЯ АД / гр. Пловдив 4009, ул. „Асеновградско шосе

Служители: 0 - 0
Производство - Химия и Горива
За нас

“Агрия” АД е единственият български производител на препарати за растителна защита. Създадена още през 1932 година, благодарение на качествените продукти, които произвежда, компанията стабилно стои на пазара, независимо от променящите се  исторически и пазарни условия. Това е АГРИЯ - качество и стабилен растеж не само на българския, но и на международния пазар. Произвеждаме  и изнасяме препарати за растителна защита в над 50 страни от Европа, Азия, Южна Америка, Африка и Близкия Изток и се гордеем с мястото на  една от водещите компании в сектора сред производителите от  в ЕС. Произвеждаме, внасяме и търгуваме с хербициди, фунгициди, инсектициди, биостимулатори, растежни стимулатори и микроелементи. Продуктите на АГРИЯ АД се окачествяват в Изпитвателна лаборатория, акредитирана по БДС EN ISO 17025.

Днес в АГРИЯ АД интензивно работят  два основни цеха за прозводство, формулация и разфасовка на препарати за растителна защита от групата на Дитиокарбаматите и мед-съдържащи водноумокряеми прахове. 

В ежедневната ни работа се стремим:
-  да  достигаме максимума в изискванията  на международните трудови и социални стандарти
- да създадем гъвкави и съвременни  условия на труд, които да стимулират нашите служители да дават най-доброто от себе си.
- да дадем шанс на всеки да развие уменията си, да придобие по-висока квалификация и  да израстне кариерно. 

Съзнаваме, че нашият най-голям капитал, това са нашите служители. Хората на Агрия. Ето защо осигуряваме не само стабилен пакет социални придобивки, но и възможност за усъвършенстване и обучение.  Атрактивният ни пакет от придобивки включва сигурно и адекватно възнаграждение, социални придобивки, възможност за балансиране на личния и професионалния живот. 
Следим позиционирането си  на пазара на труда , за да можем да продължим да привличаме и развиваме талантливите и амбициозните. 

Отворени позиции