Техническият консултант от Ромстал България, се включи в семинар

От РОМСТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

преди 8 месеца
Описание

Вчера, 11 юни, техническият консултант от Ромстал България, се включи в семинар, проведен от Франк Щенгел, сертифициран лектор Bosch и съвместно с Weishaupt и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/. Тема на семинара беше "Инсталации с водогрейни котли високи мощности". След като беше запознат с новостите и с добрите практики, нашият инженер и другите участници проектанти, обогатиха знанията си по управление на водогрейни правостоящи котли, кондензна технология, хидравлични системи, горивна техника и емисии, дигитални горелки за повишаване на енергийна ефективност и технологии.