ТЕХНОЛОГ

Месторабота: София / България
Работно време: Пълно
Договор: Трудов
Описание

Биомашиностроене АД е компания, специализирана в проектиране и производство на технологично оборудване за хранително-вкусова, фармацевтична и химическа промишлености. Основните продукти, които фирмата произвежда са съдове, апарати и тръбни топлообменници от неръждаема стомана, произведени за проекти на клиентите ни в Европа, Близкия Изток, Азия, Южна и Северна Америка, Нова Зеландия.

Във връзка с увеличаване обема на работа, Биомашиностроене АД търси да присъедини към екипа си мотивиран и отговорен служител на длъжност

ТЕХНОЛОГ

Участва в цялостната технологична дейност по създаване и внедряване на нови и усъвършенствани технологии, съоръжения и изделия в компанията.

Основни задължения:
• Разработва технологична документация с подробно описани  операции, нормира времена за изпълнение.
• Наблюдава, систематизира и анализира технологични проблеми;
• Въвежда и поддържа база данни необходима за технологиране на производството в ERP системата.
• Предлага за закупуване и участва при внедряване на нови машини и/или технологии, ново оборудване, нови инструменти и екипировка;
• Контролира наличието на необходимите приспособления за монтаж на съответните 
възли и оказва техническо съдействие при изработването на изделията;
•Разработва технологични процеси, свързани с изработването на изделията;

Основни изисквания:
• Висше техническо образование;
• Опит минимум 2 години в машиностроително предприятие
• Отговорност, организираност, прецизност и внимание към детайлите
• Ориентираност към постигане на резултати при спазване на срокове;
• Екипен подход в работата;
• Добри компютърни умения в MS Office;


Какво предлагаме:
• Програма за въвеждащо обучение, последващи обучения за развитие на професионалните умения;
• Възможност за професионално развитие в отдела и компания с утвърдени лидерски позиции на пазара;
• Фиксирано възнаграждение + бонусна схема;


Как да кандидатствате:
Ако отговаряте на посочените изисквания и искате да бъдете част от нашата компания, моля, изпратете автобиография. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Желани езици
  • Български
GDPR

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност и спазване на закона. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД Биомашиностроене АД с ЕИК 200530709, като администратор на лични данни, ще обработва стандартни лични данни за кандидатите, каквито кандидатите предоставят или Биомашиностроене АД служебно създаде. Обработването ще е с цел удовлетворяване на законните интереси на Биомашиностроене АД да подбере квалифициран персонал за успешно реализиране на търговската си дейност и на основание чл. 6, ал. 1, бука „е“, предл. първо от Регламент (ЕС) 2016/679; ще е за срок до 6 месеца; няма да включва автоматизирано вземане на решения и данните няма да се разкриват на трети страни. Всеки кандидат има право при условията на закона на достъп, заличаване, коригиране и преносимост на личните си данни, да възрази срещу тяхното обработването или да поиска то да бъде ограничено.​​