j
Описание

IG STAHL е българска компания, специализирана в промишлените монтажи. Обособена като отделна структура през 2016 година от малък екип, тя се развива бързо и днес има над 90 души, които работят по обекти както в България, така и в чужбина. Успехът й се дължи на две основни неща – ентусиазма на хората и опита, който носят от другите фирми от групата, а той е вече над 30-годишен.

IG STAHL се развива благодарение на хората си. Затова и успехът не закъснява. Винаги търсим още колеги, заредени с желание да се развиваме заедно.

За офиса ни в гр. София търсим да назначим Инженер ПТО

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование в сферата на строителството;
• Предишен опит на същата или подобна позиция в строителна компания е голямо предимство;
• Отлични компютърни умения - AutoCAD, MS Word, MS Excel;
• Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
• Свидетелство за управление на МПС - кат. В или по-висока;
• Висока отговорност и дисциплина, както и добри комуникативни умения.

Основни отговорности:
• Ще участвате в подготовката и изготвянето на техническата документация и окомплектоването на документооборота и строителната документация;
• Ще участвате в проследяването, контрола и отчитането на строителните обекти - законосъобразност, качество и количество на извършени СМР;
• Ще участвате в дейността по сключване на договори с възложители, изпълнители и подизпълнители и ще следите качеството и срокове на изпълнение;
• Ще води техническата кореспонденция, ще класирате проектната и строителна документация, протоколи, договори, актове, фактури;
• Ще проверявате актовете за извършени СМР в съответствие със строителните стандарти и сключените договори с възложители и подизпълнители;


Ние ще ви предложим:
- Работа на постоянен трудов договор.
- Дългосрочно и перспективно взаимно сътрудничество с отлична възможност за професионално развитие и работа по престижни проекти;
- Отлично трудово възнаграждение и коректен режим на труд и почивка;
- Работа в сплотен екип и ръководство, което цени професионализма;

В случай, че позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, очакваме Вашата професионална автобиография.
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност, като предоставената лична информация ще бъде използвана само и единствено за целите на настоящия подбор съгласно ЗЗЛД. Бихме искали да Ви уведомим, че подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се отработват за по-дълъг срок. Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана.

Медия
Локация
Работна среда