About us
1952 г Основана
1000+ Брой служители

Монди е международна група за производство на опаковки и хартия,  с около 26 000 служители в производствени единици в 30 държави, разположени на четири континента. Тя обслужва пазари по целия свят. Основните производствени единици на Монди са разположени в централна Европа, Русия и Южна Африка.

Историята на „Монди Стамболийски” ЕАД, най-големият производител на целулоза и хартия  в България, започва преди повече от 60 години, когато се създава заводът през 1952 г. на брега на река Марица в град Стамболийски. Създаването на предприятието бележи началото на целулозно-хартиената индустрия като независим отрасъл в България.

Днес заводът е най-големият потребител на технологична дървесина в България, използващ изцяло българска иглолистна дървесина като своя основна суровина. Това е напълно интегриран завод за производство на целулоза и хартия.

Media
Location
Find a job
КИП монтьор
Category: Installation, Maintenance and Repair Manufacturing - Chemistry and Oil
Place of work: Stamboliyski / Bulgaria
Type of employment: Full time
Оператор котел химически процеси (ТЕЦ)
Category: Installation, Maintenance and Repair Manufacturing - Chemistry and Oil
Place of work: Stamboliyski / Bulgaria
Type of employment: Full time
Оператор прием на основна суровина
Category: Manufacturing - Other Manufacturing - Chemistry and Oil
Place of work: Stamboliyski / Bulgaria
Type of employment: Full time
ОПЕРАТОР ГЛАВНО ЕЛЕКТРОТАБЛО
Category: Installation, Maintenance and Repair Manufacturing - Chemistry and Oil
Place of work: Stamboliyski / Bulgaria
Type of employment: Full time
ФАДРОМИСТ
Category: Drivers, Couriers Manufacturing - Chemistry and Oil
Place of work: Stamboliyski / Bulgaria
Type of employment: Full time
Апаратчик химически процеси (ВИС)
Category: Manufacturing - Chemistry and Oil
Place of work: Stamboliyski / Bulgaria
Type of employment: Full time