СИС Ейч Ар ЕООД

Address: SIS Group / Булевард Сливница 189, 9009, Варна

Workers: 0 - 0
Architecture, Construction
About us
СИС Ейч Ар ЕООД е част от SIS Group, която обединява компании с различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на:

• Строителство на сгради и съоръжения;
• Инвестиционна дейност в областта на недвижимите имоти;
• Проектиране, изграждане и поддръжка на сградни системи и инсталации, иновативни градски системи за сигурност и осветление;
• Комплексни решения в областта на информационните технологии;
• Консултантски услуги по подготовка и управление на проекти с европейско финансиране;
• Финансови, счетоводни, административни и консултантски услуги;
• Застрахователно посредничество в областта на автомобилното, общото и живото-застраховането;