Tick42

Address: Tick42 Headquater / бул. Александър Малинов 31

Workers: 0 - 0
IT - Software development/maintenance
About us

Tick42 е софтуерна компания с 10 годишен опит на международния финансов и Fintech пазар. Компанията има собствен софтуерен продукт (Glue42) и едновременно развива своите консултантски услуги, предоставяйки техническата си експертиза на корпоративни клиенти и техните вътрешни нужди.