j
Описание

Заявка спецификация за свободно работно място

Номер и дата на заявката5454 / 03.06.2022 г.
Срок на валидност на заявката03.06.2022 г.
Място на работатаНасeлено място към общ. София, обл. София (столица)
Насочване за работаНасочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Описание на работното място

Наименование на длъжността4321-2014 - Склададжия
Основни отговорности1. Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали. 2. Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали. 3. Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответ­ния ред складови разписки. 4. Оформя документи и води картотека за постъпилите и от­пуснатите стоки и материали.
Вид трудов договорБезсрочен
Работно време (начин на работа)Една смяна
Работно време (продължителност)8
Работата е подходяща забез ограничения
Трудово възнаграждение (лв.)--
Брой на свободните работни места1
Дата, от която работното място е свободно03.06.2022 г.

Изисквания за заемане на работното място

Езикови умения
    Умения за работа с компютърНачална компютърна грамотност
    Шофьорски уменияНе са посочени
    Медия
    Локация