j
Описание

IG STAHL е българска компания, специализирана в промишлените монтажи. Обособена като отделна структура през 2016 година от малък екип, тя се развива бързо и днес има над 90 души, които работят по обекти както в България, така и в чужбина. Успехът й се дължи на две основни неща – ентусиазма на хората и опита, който носят от другите фирми от групата, а той е вече над 30-годишен.

IG STAHL се развива благодарение на хората си. Затова и успехът не закъснява. Винаги търсим още колеги, заредени с желание да се развиваме заедно.

В момента разширяваме екипа си и за офиса ни в гр.Бургас търсим да назначим Инженер - ПТО  

Изисквания към кандидатите:

• Висше техническо образование;
• Опит като ПТО – минимум 2 години;
• Опит в отчитане на строителните дейности;
• Компютърна грамотност;
• Свидетелство за управление на МПС - кат. В или по-висока;
• Висока отговорност и дисциплина, както и добри комуникативни умения.

Основни отговорности:
• Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и др. ;
• Организира работата, свързана с подготовката и изготвянето на оферти за участие в търгове и конкурси;
• Следи за съответствието между фактури, договори , приложения и описи;
• Проверява и сравнява ценообразуване на отделните строително-монтажни работи;
• Изготвя количествени сметки на база на техническа документация; прави анализ на цени; изготвя оферти и сравнителни таблици; подготвя актове и сертификати;
• Създава и поддържа обектовите досиета;
• Изготвя цялостна техническа документация на обектите;
• Изготвя прогнозни себестойности за нови обекти;


Ние ще ви предложим:
- Постоянен трудов договор с изпитателен срок 6 месеца.
- Твърдо месечно възнаграждение;
- Възможност за професионално развитие; 

В случай, че позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, очакваме Вашата професионална автобиография.
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност, като предоставената лична информация ще бъде използвана само и единствено за целите на настоящия подбор съгласно ЗЗЛД. Бихме искали да Ви уведомим, че подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се отработват за по-дълъг срок. Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана.

Медия
Локация
Работна среда