j
Описание

IG STAHL е българска компания, специализирана в промишлените монтажи. Обособена като отделна структура през 2016 година от малък екип, тя се развива бързо и днес има над 90 души, които работят по обекти както в България, така и в чужбина. Успехът й се дължи на две основни неща – ентусиазма на хората и опита, който носят от другите фирми от групата, а той е вече над 30-годишен.

IG STAHL се развива благодарение на хората си. Затова и успехът не закъснява. Винаги търсим още колеги, заредени с желание да се развиваме заедно.

За обектите ни на територията на гр. София търсим да назначим:
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Основни характеристики на позицията:

• Изпълнява непосредствено оперативно ръководство на определената му строителна площадка;
• Организира и разпределя ежедневно работата на бригадири, подизпълнители, механизатори;
• Дава указания и контролира изпълнението на строително - монтажните работи при стриктно спазване на технологията за строителство;
• Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на поверената му строителна площадка;
• Провежда всички видове инструктажи;
• Изготвя количествено - стойностни сметки за изпълнените през месеца СМР;
• Води присъствени форми на заетите на обекта работници;
• Заявява материали и следи за тяхната доставка;
• Осъществява непосредствен входящ контрол на доставените суровини и материали;
• Следи за спазване на определения график и завършването на обекта в срок;
• Извършва и други конкретно възложени задачи в рамките на своите компетенции;

Необходими умения и квалификация за заемане на позицията

• Висше образование в сферата на строителството;
• Предишен опит на същата или подобна позиция в строителна компания е голямо предимство, но не е задължителен;
• Да познава действащата нормативна база в областта на строителството;
• Компютърна грамотност – AutoCAD, MS Office;
• Свидетелство за управление на МПС - кат. В или по-висока; 

Какво предлагаме:

• Работа на постоянен трудов договор;
• Дългосрочно и перспективно взаимно сътрудничество с отлична възможност за професионално развитие и работа по престижни проекти;
• Отлично трудово възнаграждение и коректен режим на труд и почивка;
• Работа в сплотен екип и ръководство, което цени професионализма;


В случай, че позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, очакваме Вашата професионална автобиография.
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност, като предоставената лична информация ще бъде използвана само и единствено за целите на настоящия подбор съгласно ЗЗЛД. Бихме искали да Ви уведомим, че подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се отработват за по-дълъг срок. Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана.

Медия
Локация
Работна среда