Галванизатор над хромови вани

Месторабота: Севлиево / България
Работно време: Пълно
Договор: Трудов
Описание

„Идеал Стандарт – Видима” АД

търси да назначи

Галванизатор над хромови вани
към производствен процес „Галваничен“,
Завод за производство на санитарна арматура

Обхват на длъжността:
• Да поддържа в изправност галваничната инсталация, периферните устройства и съоръженията за пречистване на води към нея.
• Да обезпечава работния цикъл на галваничната инсталация и периферните устройства към нея, съгласно производствената програма, спазвайки технологичната инструкция и стандартите за качество.
• Да работи с химични вещества и електролити, в съответствие със стандартите за безопасна работа.
• Да контролира състоянието на подвеските и правилното окачване и откачване на детайли.

Успешният кандидат е:
 със средно техническо образование;
 с трудов опит като механик;
 желае да придобие умения за работа с различни галванични инсталации;
 с възможност за работа на две смени.

Личностни качества:
• прецизност, точност и последователност;
• умения за решаване на проблеми и вземане на решения;
• управление на времето и спазване на срокове;
• комуникативност, отговорност, лоялност;
• умения за самостоятелна работа и работа в екип.


Ние предлагаме:
• Работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
• Отличен пакет социални придобивки и атрактивно възнаграждение;
• Безплатен служебен транспорт по направление от Габрово;
• Осигурено встъпително обучение за позицията.

Желани езици
  • Български