Title Searcher

Технопанел АДСофия

Кандидатствай

Снимки и видео

Специалист Продажби

Локация

Описание

Тип заетост

пълно работно време

Ниво

Служители/Работници

Назначение

трудов договор

Заплата (лв.)

null - null (нето)

Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели, част от корпоративното семейство на БС Група Компании. Технопанел ЕАД е създадена през 2007 г. и оттогава се е наложила като пазарен лидер на Балканите. Компанията е един от най-бързо развиващите се производители на панели в Източна Европа с повече от 3000 завършени индустриални обекта за последните 12 години. Технопанел ЕАД използва последно поколение технология за комбинирано производство на PUR, PIR и Mineral Wool Sandwich Panels и дава гаранция за най-високо качество на произведените панели. Клиентите на компанията могат да разчитат на професионална консултация и подкрепа по време на всички етапи от изграждането на един обект.


Защо да се присъедините към екипа на Технопанел?


Технопанел разширява своя екип от мотивирани специалисти и предлага възможности за професионална реализация в динамична и иновативна среда. Компанията цени индивидуалния принос на всеки служител и непрекъснато се стреми да усъвършенства своя подход по отношение на управлението и развитието на хората. Като част от екипа на БС Група компании, ние имаме утвърдени традиции на пазара и стратегическа визия за бъдещето.


Специалист продажби - Експорт 


Основни отговорности:
 • Поддържа актуална база данни с клиентите на компанията 
 • Поддържа постоянна комуникация с търговските представители на компанията в България
 • Подпомага търговските представители в изготвянето на офертите
 • Координира и проследява поръчките, издадените фактури и плащанията по тях
 • Координира/подготвя необходимите документи за пускане в производство на съответните продукти
 • Следи за изпълнението на съответните договори, срокове, заявки
 • Поддържа активна комуникация с останалите отдели и екипи в компанията
 • Изготвя регулярни отчети за дейността си

Необходими умения и квалификация: 
 • Диплом за завършено висше образование в областта на Икономика, Маркетинг и др.
 • Владеенето на Английски език ще се счита за предимство 
 • Организираност, внимание към детайла и поставените срокове
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство
 • Умение за работа в екип
 • Отлични комуникационни умения
 • Умение за работа с MS Office

Какво предлагаме:
 • Работа на пълен работен ден
 • Позиция в екип от мотивирани специалисти
 • Възможност за учене и развитие, според индивидуалните нужди и бизнес целите
 • Социални придобивки
 • Осигурени средства за транспорт

Ако имате интерес, ще очакваме да изпратите ваша автобиография. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност. 

Локация: Технопанел, ул. Заводска 1, с. Яна