Title Searcher

Балкански център Дипломат ООДЛуковит

Кандидатствай

Снимки и видео

МАРКЕТИНГ СПЕЦИАЛИСТ

Локация

Описание

Тип заетост

пълно работно време

Ниво

Служители/Работници

Назначение

трудов договор

Заплата (лв.)

null - null (нето)

Във връзка с дейността си, екипът на Diplomat Plaza търси: 


СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ 


 ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите: 

 - Завършено висше образование; 

 - Опит за съответната длъжност; 

 - Добро владеене на английски език; 

 - Добри компютърни умения - Ms Office; 

 - Инициативност, креативност и отговорност;

 - Умения за мотивация и организация на екип и персонал; 

 - Поддръжка на фейсбук, инстаграма; 

 - Управление на он-лайн каналите за продажба;

 - Компетенции за изготвяне на визии за реклама /изработка или изготвяне задание към изпълнители/;

 - Проучване на пазара и предложения за нови рекламни активности; 

 - Аналитични способности;


ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: 

 - Обслужва търговската политика на хотела; 

 - Контактува с търговските партньори и води кореспонденция; 

- Работи в екип с Управителя на хотела; Фронт офис мениджъра; 

 - Ценообразуване и изготвяне на оферти; 

 - Следи за професионалното приемане на заявки и предоставяне на желаната от гостите информация;


ПРЕДЛАГАМЕ: 

 - Дългосрочен ангажимент; 

 - Пакет от социални придобивки; 

 - Мотивиращо заплащане, в зависимост от вашата квалификация и резултати.


Ако проявявате интерес към обявената позиция и желаете да кандидатствате, изпратете ни вашата автобиография на български език и снимка. 


 Всички, одобрени по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю. Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД. 


 Моля, по обявата да кандидатстват само лица с професионални конпетенции и подходящ опит. Служителите да бъдат със стаж по-голям от 2 години в сферата на хотелиерство и туризъм.